Դևագի աղուտային

Վտանգված տեսակ է: Տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 10 քառ. կմ–ից պակաս է: Տեսակի հիմնական տարածման շրջանը գտնվում է Հայաստանի սահմաններից դուրս, հետևաբար սպառնալիքի կատեգորիան նվազեցվել է մինչև EN: Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ ընդգրկված չէր:

Բազմամյա խոտաբույս՝ միայնակ հաստ ցողուններով մինչև 40–50 սմ բարձրության: Ծաղկաբույլը՝ խիտ, հաստ մինչև 20 սմ երկարության և 4–5 սմ լայնության: Պսակը՝ դժգույն բաց երկնագույն, թեթևակի զիգոմորֆ: Բաժակը՝ ձուլաթերթ, միանման մասերով, բաժակաթերթերը՝ եզրերից բոդոտ–մազոտ:

Հանդիպում է միայն Երևանի ֆլորիստիկական շրջանում (Երասխի և Խոր Վիրապի շրջակայք): AOO 8 քառ. կմ է: Լոկալիտետը՝ 1. Հայաստանից բացի աճում է նաև Ադրբեջանում, Միջին Ասիայում, Անատոլիայում, Իրանում, Տիբեթում և Մոնղոլիայում:

 Մակաբույծ բույս է: Աճում է ստորին լեռնային գոտու ծ. մ. 700–900 բարձրությունների վրա, աղակալված հողերում և աղուտներում, կիսաանապատային բուսականության մեջ, ոռոգիչ ջրանցքների ափերին: Ծաղկում է մայիսին, պտղաբերում՝ հունիսին: Ծաղկման երկրորդ շրջանը դիտվում է սեպտեմբերին:

Սահմանափակ տարածման և բնակության շրջաններ, աճելավայրերի կորուստ կամ դեգրադացիա՝ կապված գյուղատնտեսական հանդակների ընդարձակման և մելիորացիայի հետ:

 Պահպանության միջոցառումներ չեն իրականացվում: Անհրաժեշտ է կազմակերպել որոնողական աշխատանքներ՝ նոր աճելավայրեր հայտնաբերելու նպատակով և իրականացնել պոպուլյացիայի վիճակի մոնիթորինգ, նոր ԲՀՊՏ–ի ստեղծում աղուտների վրա:

Картинки по запросу "Դևագի աղուտային"

Հայկական բնդեռիկ

Անհետացած տեսակ է: Բնության պահպանության միջազգային միության Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով համապատասխանում է «Անհետացած»` EX կարգավիճակին:

 Ուռուցիկ, փոքր–ինչ սրացած ձվաձև մարմնով, միջին չափի բզեզ է (մարմնի երկարությունը՝ 14–16 մմ): Գունավորումը կապույտ մետաղական է, երնաթևերը երբեմն կարմրադարչնագույն են: Արուի հետին ազդրերը խիստ հաստացած են:

 Հայաստանի էնդեմիկ է:

 Հայտնի էր Էջմիածնի և Փարաքարի շրջակայքից, վերջին անգամ հայտնաբերվել է 1932 թ.:

 Հանդիպել է թեթև կավաավազային հողերով յուրահատուկ անապատային էկոհամակարգում, որը ներկայում լրիվ հերկված է:

 Բզեզները հավաքվել են մայիսի երկրորդ կեսին:

Ընդհանուր թվաքանակը նվազել է և շարունակում է նվազել` պայմանավորված ապրելավայրերի կրճատմամբ:

 Տեսակին բնորոշ Էկոհամակարգերի իսպառ վերացում:

 Անհնար է պահպանել:

Картинки по запросу "Հայկական բնդեռիկ"

Հունվար։ Նախագծային ամսվա ամփոփում

Հունվարյան նախագծեր

 

Հայոց լեզու, գրականություն՝

Քննարկում հունվարյան նախագծային ամսվա շրջանակներում։ Ինտելեկտ

 

Էկոլոգիա՝

Բնօգտագործումն ու բնապահպանությունը ՀՀ-ում

 

Իրավագիտություն՝

Նախագիծ։ Ինչպես է մեր մարմինը մատնում մեր մտքերի ուղղությունը

 

Անգլերեն՝

The Arrogant Swans

Թարգմանություն

Are men and women’s roles in society changing?

 

Մաթեմատիկա՝

Առաջադրանքներ շտեմարանից

 

Քաղաքագիտություն՝

Քննարկումներ

 

Բնօգտագործումն ու բնապահպանությունը ՀՀ-ում

  1. Ինչ առանձնահատկություններ ունեն ՀՀ բնական պայմանները, որքանով են դրանք նպաստում հանրապետության զարգացմանը:
  2. Ի՞նչ հետևանքներ է թողում բնօգտագործումը ՀՀ-ում: Նշեք օրինակներ:
  3. Ինչ առանձնահատկություններ ունեն ՀՀ բնական ռեսուրսները, որքանով են դրանք նպաստում հանրապետության զարգացմանը:
  4. Ի՞նչ հետևանքներ է թողում ռեսուրսների օգտգործումը ՀՀ-ում: Նշեք օրինակներ:
  5. Ձեր կարծիքով ինչպես պետք է զարգանա Հայաստանը, որպեսզի հնարավորինս քիչ վնասվի բնական միջավայրը: Ինչ ուղությամբ պետք է զարգանա տնտեսությունը, որպեսզի այն համարվի էկոլոգիապես «ավելի մաքուր»

Հ.Հ հանդիսանում է հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող երկիր,որն իր ուրույն տեղն ունի Հ.Հ տնտեսության զարգացման գործում:Միևնույն ժամանակ Հ.Հ-ում զարգացած է նաև ձկնարդյունաբերությունը: Հայաստանը հիմնականում լեռնային երկիր է այդ պատճառով զարգացած են հանքարդյունաբերությունը:

Բնօգտագործում է կոչվում ընդհանրապես բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների օգտագործումը մարդու կողմից: Բնօգտագործումը կարող է լինել ոչ ռացիոնալ և ռացիոնալ:Բնօգտագործումը համարվում է ոչ ռացիոնալ, եթե բնական ռեսուրսը և դրա օգտակար հատկությունները օգտագործվում են ոչ լրիվ չափով, և այդ ընթացքում էական վնաս է հասցվում միջավայրին, խախտվում է երկրահամակարգերի բնական հավասարակշռությունը: Հանքարդյունաբերությունը հիմնականում ազդում է շրջակա միջավայրի վրա բացասական իմաստով:Գոյանում են պոչամբարներ,մթնոլորտի աղտոտում,կենդանիների վերարտադրողականության խաթարում,անտառների հատում,մարդու առողջության վնասում:

 

Հ.Հ-ի բնական ռեսուրսները  հիմնականում է բաղկացած են գունավոր մետաղներից,որը հնարավորություն է տալիս զարգացնելու գունավոր մետալոգիան: ՀՀ-ում կան զգալի չափով բնական ռեսուրսներ օրինակ՝ ածուխ, ոսկի, երկաթ,մոլիբդեն, ցինկ, արծաթ, կապար: Հայաստանում կան շատ հանքավայրեր,սակայն նրանցից ոչ բոլորն են 100%-ով նպաստում Հայաստանի զագացմանը:Հայաստանը նաև հարուստ է քաղցրահամ ջրերի պաշարով: Հայաստանում գտնվող ամենամեծ լիճը` Սևանը տարածաշրջանում իր մեծությամբ երրորդ լիճն է և զբաղեցնում է 1230 կմ2 տարածք:Հայաստանը հարուստ է նաև հանքային ջրերով,որը նույնպես տնտեսության մեջ ունի իր ուրույն տեղը:

Ռեսուրսները Հ.Հ-ում թողնում են  բացասական հետևանքներ:Բնական ռեսուրսների օգտագործումը բերում է տնտեսության զարգացմանը,սակայն մյուս կողմից բերում է բնական ռեսուրսների  նվազմանը և վտանգ է ներկայացնում պահպանության անվտանգության համար:

Կարծում եմ Հայաստանը չպիտի չափից շատ շահագործի հանքերը զուտ տնտեսական շահերից ելնելով, յուրաքանչյուր գործողություն պիտի լավ կշռադատվի ու դիտարկվի ոչ միայն տնտեսական շահի տեսանկյունից։ Կարծում եմ Հայաստանը պիտի ավելի շատ զբաղվի անասնաբուծությամբ, քանի որ կարծում եմ այն ամենաքիչը կվնասի բնությանը։

Էկոհամակարգերի հիմնախնդիրը

  1. Ձեր կարծիքով որոնք են էկոհամակարգերի կարևորագույն  հատկանիշները: Ինչու՞
  2. Ինչպիսի էկոհամակարգեր են ձեզ շրջապատում, ինչ առանձնահատկություններ ունեն նրանք:
  3. Ինչպես է ազդում մարդը ձեզ շրջապատող էկոհամակարգերի կենսագործունեություն վրա:
  4. Ինչ տեղի կունենա էկոհամակարգերի հետ, եթե պակասի Էներգիայի, ֆոսֆորի, ածխածնի ու ազոտի հոսքը (յուրաքանչյուր տարբերակը ներկայացնել առաձին):

1․ Էկոհամակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են  ինքնավերականգնումը, փոփոխությունները և կլիման : Առանց այս հատկանիշների կխաղտվի էկոհամակարգի բնականոն ընթացքը։

2․ Անտառը, ծովը և այլն էկոհամակարգի տեսակներ են։ Օրինակ անտառը առանձնանում է իր կենդանական աշխարհով, իսկ մարգագետինը բուսական։

3․ Մարդիկ էկոհամակարգի մի մասը լինելով հանդերձ հաճախ վատ են ազդում էկոհամակարգի վրա խախտելով դրա բնականոն գործունեությունը։

4․ Էներգիայի հոսքի պակասելու դեպքում կենսական ռեակցիաներ չեն իրականանա

Ֆոսֆորի ու ազոտի հոսքի պակասին համընթաց կխախտվի սպիտակուցի շրջանառությունը էկոհամակարգում։

Ածխածնի բացակայության դեպքում կբացակայի նաև մաքուր օդը, քանի որ չի կատարվի ֆոտո սինթեզ։

Похожее изображение

 

Շրջակա միջավայրը մարդու առողջության տեսանկյունից

Ըստ ինձ շրջակա միջավայրը մարդու առողջության տեսանկյունից գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Գնալով նոր հիվանդություններ ու վիրուսներ են ի հայտ գալիս։ Բնականաբար այսօրվա մարդու օրգանիզմի դիմադրողականությունը ավելի բարձր է քան մի քանի դար առաջ ապրած մարդունը։ Եթե առաջվա մարդը մահանում էր գրիպից, ապա այսօրվա մարդու համար դա սովորական է դարձել։ Կարծում եմ մի քանի դար հետո քաղցկեղը կդառնա մարդու համար ամենասովորական ու հեշտ հաղթահարելի հիվանդություններից մեկը։
Առողջական տեսանկյունից միջավայրը ավելի ու ավելի անբարենպաստ է դառնում, իսկ մարդու դիմադրողականությունը ավելի ու ավելի է բարձրանում։ Եթե մարդը մտածի իր առողջության մասին, հնարավորին չափ զերծ կմնա հիվանդություններից (չծխել, ալկոհոլ չօգտագործել, առողջ սնունդ օգտագործել և այլն)։

2019-09-26_11-11-12.png
Կարծում եմ մարդու օրգանիզմը կշարունակի հարմարվել շրջակա միջավայրի անբարենպաստ պայմաններին։ Յուրաքանչյուրը պիտի մտածի իր առողջության մասին փորձելով կրճատել հիվանդությամբ տառապելու ռիսկը։